ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

អ្នកឯកទេសផ្នែកជំនួយអតិថិជនអាចរកបានជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង។

អាស័យ​ដ្ឋាន​អ៊ី​ម៉េ​ល:

សូមប្រើអាសយដ្ឋាននេះសម្រាប់ការសាកសួរផ្នែកសេវាកម្មសមាជិកទាំងអស់។


សូមប្រើអាសយដ្ឋាននេះសម្រាប់ការសាកសួរផ្នែកទីផ្សារទាំងអស់។


សូមប្រើអាសយដ្ឋាននេះសម្រាប់ការសាកសួរអ្នកគិតលុយ និងហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់។


សូមប្រើអាសយដ្ឋាននេះសម្រាប់មតិកែលម្អ ការផ្តល់យោបល់ ការសរសើរ រាល់បញ្ហាដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយ ឬបញ្ហាណាមួយដែលត្រូវបានដោះស្រាយដោយមិនពេញចិត្ត។ យើងនឹងឆ្លើយតបទៅអ្នកក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង។

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

យើងក៏មានលេខខាងក្រោមផងដែរ ប្រសិនបើអ្នកចង់ទូរស័ព្ទមកយើងនៅពេលណាក៏បាន។ សូម​ភ្ជាប់មកជាមួយ​លេខ​គណនី​របស់​អ្នក​ ដូច្នេះ​យើង​អាច​ជួយ​អ្នក​បាន​លឿន​តាម​ដែល​អាច​ធ្វើ​ទៅ​បាន។

ជជែកជាមួយសេវាអតិថិជន 24 X 7 របស់យើង។ការជជែកផ្ទាល់